Raadplegingen

Vanaf heden kunt u ook raadplegingen boeken via de website, uw smartphone of tablet.

Afspraakmogelijkheiden worden voorzien op weekdagen van 8 tot 19 u (langer indien nodig).
Het afsprakensysteem zorgt er voor dat bepaalde momenten pas beschikbaar worden wanneer de vorige periode volgeboekt is.

Er worden steeds afspraken gereserveerd voor acuut zieke patiënten.

Afspraken op zaterdag zijn mogelijk. Gelieve tijdig vast te leggen. De dag zelf kunt u enkel nog electronisch boeken en dit volgens beschikbaarheid. Hou er rekening mee dat er zeker niet elke zaterdag consultaties zijn. 

Hoe maakt u een afspraak?

U boekt zelf een afspraak online

Online boeken kan tot 2 maand op voorhand. Login en paswoord zijn niet nodig om een afspraak te boeken. Is er online geen vrije afspraak meer, bel dan gerust naar de praktijk; er worden immers elke dag afspraken gereserveerd voor acuut zieke patiënten.

Boek online een afspraak

U belt naar de praktijk (058/626970)

In de mate van het mogelijke, wordt gevraagd om voor planbare zorg in de voormiddag te bellen voor afspraken. Liefst tussen 9 en 11u30. De secretaresse kan de afspraken dan inplannen. 

Belangrijk! Met raadplegingen 'op afspraak' is het de bedoeling om onaangenaam lange wachttijden in een drukke wachtkamer te voorkomen. Om te vermijden dat er toch vertragingen ontstaan; gelieve rekening te houden met volgende regels:

  1. Kom zelf op tijd. Graag 5 minuten voor de afspraak reeds aanwezig.
  2. Per afspraak wordt maximum 15 minuten voorzien. Als u een afspraak wil maken voor meerdere personen, boek dan 1 afspraak per persoon (tenzij anders overeengekomen met uw arts). 
Er is ook meer tijd nodig voor bepaalde onderzoeken (EKG, preoperatief onderzoek) en behandelingen (verwijderen van meerdere parelwratjes, kleine heelkunde), de bespreking van een ernstig probleem en het invullen van bepaalde documenten, vb.levensverzekering; boek in die gevallen 2 opeenvolgende afspraken.
  3. Telefonische bereikbaarheid. In principe kan u mij altijd bereiken voor een dringende vraag. 
Een telefonische vraag moet steeds kort beantwoord kunnen worden. Anders is een afspraak nodig.
 Resultaten worden bij voorkeur tijdens een afspraak besproken. Bellen voor laboresultaten graag elke werkdag rond 11u. 
  4. Indien u meerdere voorschriften nodig hebt gelieve vooraf een lijstje te maken van wat u nodig hebt van medicatie én de hoeveelheden. Op deze manier bent u zeker dat er niks vergeten wordt. 
  5. Sinds geruime tijd werden de afspraken in de namiddag opgesteld volgens het 00 - 10 - 20 - 30 principe. Er zijn vanaf heden dus nog steeds 4 afspraken per uur. Gezien het vaak om korte afspraken gaat, leek ons dit meer opportuun. 

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Verwittig tijdig zodat we de vrijgekomen tijd kunnen gebruiken om andere patiënten sneller te helpen.

consultaties enkel na AFspraak 

Maandag 08:30 - 19:00 na afspraak
Dinsdag 08:30 - 19:00 na afspraak
Woensdag 08:30 - 19:00 na afspraak
Donderdag 08:30 - 12:00 na afspraak (namiddag steeds Wachtdienst (1733))
Vrijdag 08:30 - 19:00 na afspraak
Zaterdag Wachtdienst (1733)
Zondag Wachtdienst (1733)

VERLOF: 26 april 2021 tem 14 mei 2021 (3 weken). 

UPDATE VERLOF: Omwille van de aanhoudende slechte coronacijfers in Europa stellen we onze reis met de mobilhome uit naar de periode  24 mei 2021 tem 13 juni 2021. De week van 26 april tem 30 april behouden we echter gezien geplande schilderwerken in het kabinet. 

Gelieve steeds uw identiteitskaart, een lijstje met uw benodige medicatie en eventuele papieren in het kader van verzekeringen of arbeidsongeschiktheid mee te brengen op consultatie! Dank u.

1 patiënt = 1 afspraak

Tot maximaal 50% van de afspraken kunt u online boeken, de overige afspraken kunt u telefonisch boeken (bij voorkeur tussen 9 en 12 voor planbare consultaties) via de secretaresse voor dringende problemen zijn we uiteraard de ganse werkdag bereikbaar.

Het secretariaat is in de ochtend vlot te bereiken tussen 9u en 12u. 

Voor dringende oproepen kunt u ons de ganse dag bellen. 

Huisbezoeken bij voorkeur telefonisch aanvragen voor 11u. 

* Vanaf 1 januari 2017 gebeuren alle consultaties op afspraak. Indien u online geen afspraak vindt gelieve ons dan zeker en vast te bellen. Algemene voorwaarden van toepassing.